PC ontbijt 2023

Voor de liefhebbers was er op zondag ruimschoots gelegenheid om verder te dansen bij het “ontbijt”. De verzoekjes kwamen vanzelf, iedereen had nog wel een dans die hij graag nog een keertje wilde doen. Beetje spieken, beetje uitleg en vooral heel veel dansplezier. Om niet 5 jaar te hoeven wachten op het volgende lustrum hebben we emailadressen uitgewisseld. Wij verheugen ons erop om vaker samen te dansen!